Internet rzeczyInternet rzeczy w domu i biznesie

Internet rzeczy - Internet of things (IoT)

Internet przedmiotów (IoT), inaczej nazywając, Internet rzeczy, to system powiązanych ze sobą urządzeń komputerowych, maszyn mechanicznych i cyfrowych, obiektów, zwierząt lub osób, które mają unikalne identyfikatory (UID) oraz możliwość przesyłania danych przez sieć, bez konieczności interakcji człowieka lub człowieka z komputerem.

Rzeczą w Internecie rzeczy może być zarówno osoba z implantem do monitorowania serca, zwierzę gospodarskie z transponderem biochip, pojazd z wbudowanymi czujnikami ostrzegającymi kierowcę, gdy ciśnienie w oponie jest niskie lub jakimkolwiek innym naturalnym lub stworzony przez człowieka obiekt, któremu można przypisać adres IP i jest w stanie przesyłać dane przez sieć.

Coraz częściej firmy i instytucje z różnych branż używają IoT, aby działać bardziej efektywnie, lepiej zrozumieć klientów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, usprawnić proces decyzyjny i zwiększyć wartość firmy.

internet rzeczy co to

Internet rzeczy i jego historia

Kevin Ashton, współzałożyciel Auto-ID Center w MIT, po raz pierwszy wspomniał o Internecie rzeczy w prezentacji, którą zrobił dla Procter & Gamble (P & G) w 1999 roku. Chcąc zwrócić uwagę na częstotliwości radiowe (RFID) na uwagę P & G’s kierownictwo wyższego szczebla Ashton nazwał swoją prezentację „Internet of Things”.

Chociaż Ashton był pierwszym autorem wzmianki o Internecie rzeczy, idea podłączonych urządzeń istnieje już od lat 70. XX wieku, a dotyczyła wbudowanego Internetu i wszechobecnych komputerów.

Pierwszym urządzeniem internetowym, była maszyna do sprzedaży napojów Coca-cola na Uniwersytecie Carnegie Mellon we wczesnych latach 80-tych. Korzystając z sieci, programiści mogli sprawdzić stan maszyny i ustalić, czy czeka na nich zimny napój, jeśli zdecydują się na podróż do maszyny.

Internet przedmiotów ewoluował z komunikacji między maszynami (M2M), tj. Maszyn łączących się ze sobą za pośrednictwem sieci bez interakcji człowieka. M2M odnosi się do podłączenia urządzenia do chmury, zarządzania nim i zbierania danych.

Wyższy poziom IoT to sieć czujników miliardów inteligentnych urządzeń, które łączą ludzi, systemy i inne aplikacje w celu zbierania i udostępniania danych. M2M jako podstawa oferuje łączność, która umożliwia IoT.

Jednak koncepcja ekosystemu Internetu rzeczy nie doszła do skutku aż do połowy 2010 roku, kiedy to rząd Chin powiedział, że uczyni Internet Rzeczy strategicznym priorytetem w swoim pięcioletnim planie.

Internet rzeczy - zastosowanie

Ekosystem IoT składa się z inteligentnych urządzeń internetowych, które wykorzystują wbudowane procesory, czujniki i sprzęt komunikacyjny do gromadzenia, wysyłania i wykorzystywania danych, które pozyskują ze swoich środowisk.

Urządzenia IoT udostępniają dane z czujników, które zbierają dane, łącząc się z bramą internetu przedmiotów lub innym urządzeniem krawędziowym, na którym dane są wysyłane do chmury, aby można je było analizować lub analizować lokalnie.

Czasami urządzenia te komunikują się z innymi powiązanymi urządzeniami i działają na podstawie informacji, które otrzymują od siebie nawzajem.

Urządzenia wykonują większość pracy bez interwencji człowieka, chociaż ludzie mogą wchodzić w interakcje z urządzeniami – na przykład, aby je skonfigurować, przekazać instrukcje lub uzyskać dostęp do danych.

Protokoły łączności, sieci i komunikacji używane z tymi urządzeniami obsługującymi Internet w dużej mierze zależą od wdrożonych konkretnych aplikacji IoT.

Internet rzeczy i jego zalety

Internet przedmiotów oferuje organizacjom szereg korzyści, umożliwiając im:

  • monitorowanie ich ogólnych procesów biznesowych;
  • poprawę wrażenia klienta;
  • oszczędzają czas i pieniądze;
  • zwiększają produktywność pracowników;
  • pozwalają integrować i dostosowywać modele biznesowe;
  • podejmować lepsze decyzje biznesowe;
  • i …. generować więcej przychodów dla organizacji
internet rzeczy zalety

Internet rzeczy - przykłady

Istnieje wiele rzeczywistych zastosowań Internetu rzeczy, począwszy od Internetu konsumenckiego do IoT przedsiębiorstwa, aż po produkcję przemysłową IoT.

Aplikacje IoT obejmują wiele branż, w tym motoryzację, telekomunikację, energię, transport, medycynę, handel i wiele innych.

Na przykład w segmencie konsumenckim domy inteligentne wyposażone w inteligentne termostaty, urządzenia inteligentne i podłączone urządzenia grzewcze, oświetleniowe i elektroniczne mogą być sterowane zdalnie za pośrednictwem komputerów, smartfonów lub innych urządzeń mobilnych.

Urządzenia do noszenia z czujnikami i oprogramowaniem mogą gromadzić i analizować dane użytkowników, wysyłając wiadomości do innych technologii na temat użytkowników, aby ułatwić życie użytkownikom i zapewnić im większą wygodę.

Urządzenia nadające się do noszenia są również wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Na przykład poprawa czasu reakcji osób udzielających pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych poprzez zapewnienie zoptymalizowanych tras dojazdu do miejsca.

Jak również śledzenie czynności życiowych pracowników budowlanych lub strażaków w miejscach zagrażających życiu.

Internet rzeczy przyklady

W opiece zdrowotnej, IoT oferuje wiele korzyści, w tym zdolność do dokładniejszego monitorowania pacjentów w celu wykorzystania wygenerowanych danych i ich analizy.

Szpitale często wykorzystują systemy Internetu Rzeczy do wykonywania zadań, takich jak zarządzanie zapasami, zarówno w przypadku farmaceutyków, jak i instrumentów medycznych.

Inteligentne budynki mogą na przykład obniżyć koszty energii za pomocą czujników, które wykrywają liczbę osób przebywających w pomieszczeniu. Temperatura może się automatycznie dostosowywać – na przykład, włączenie klimatyzatora, jeśli czujniki wykryją salę konferencyjną jest pełna, lub wyłączenie ogrzewania, gdy wszyscy w biurze wrócą do domu.

W rolnictwie inteligentne systemy rolnicze oparte na IoT mogą pomóc w monitorowaniu, na przykład, światła, temperatury, wilgotności gleby na polach uprawnych za pomocą podłączonych czujników. IoT odgrywa także istotną rolę w automatyzacji systemów nawadniających.

W inteligentnym mieście czujniki IoT i wdrożenia, takie jak inteligentne latarnie uliczne i inteligentne liczniki, mogą pomóc w zmniejszeniu ruchu, oszczędzaniu energii, monitorowaniu i rozwiązywaniu problemów środowiskowych oraz poprawie warunków sanitarnych.

Internet rzeczy - zagrożenia i bezpieczeństwo

Internet rzeczy łączy miliardy urządzeń z Internetem i obejmuje wykorzystanie miliardów punktów danych, z których wszystkie muszą być zabezpieczone. Ze względu na rozszerzoną powierzchnię ataku wymienia się bezpieczeństwo IoT i prywatność IoT.

Ponieważ urządzenia IoT są ze sobą ściśle powiązane, wszystko, co haker musi zrobić, to wykorzystać jedną lukę do manipulowania wszystkimi danymi, czyniąc ją bezużyteczną. Producenci, którzy nie aktualizują swoich urządzeń regularnie lub wcale, narażają je na atak.

Dodatkowo podłączone urządzenia często wymagają od użytkowników podania danych osobowych, w tym nazwisk, wieku, adresów, numerów telefonów, a nawet kont mediów społecznościowych – informacji, które są nieocenione dla hakerów. Łatwo tu o kradzież tożsamości.

Jednak hakerzy nie są jedynym zagrożeniem internetu rzeczy; Prywatność jest kolejnym poważnym problemem dla użytkowników Internetu rzeczy. Na przykład firmy produkujące i dystrybuujące urządzenia konsumenckie IoT mogą używać tych urządzeń do uzyskiwania i sprzedaży danych osobowych użytkowników.

Oprócz wycieku danych osobowych IoT stanowi zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, w tym energii elektrycznej, transportu i usług finansowych.

Przysłość Internetu rzeczy

W każdej sekundzie do Internetu przyłączanych jest ok. 100 nowych urządzeń. Ich liczba przekroczyła populację ludności już w 2011 roku. Według prognoz w 2021 r. wydatki na rozwiązania bazujące na IoT mogą wynieść 1,5 biliona dolarów.

Dziś na jego rozwiązaniach budowane są strategie rozwoju największych korporacji. Za kilka lat te firmy, które będą potrafiły gromadzić dane z urządzeń i je przetwarzać, zaczną wygrywać wyścig rynkowy. Czy faktycznie IoT zmieni światowy biznes?

Teraz widzimy, że dodatkowo trzeba jeszcze dopracować bezpieczeństwo i regulacje. Ale od tego nie ma odwrotu.

To normalny trend rozwojowy. Jeśli chcemy rozwijać cywilizację, musimy inteligentnie, mając z tyłu głowy ograniczenia AI, powoli dokonywać kroków do przodu. Nie jest możliwe zastanawianie się, czy postęp da się zatrzymać

Teraz widzimy, że dodatkowo trzeba jeszcze dopracować bezpieczeństwo i regulacje. Ale od tego nie ma odwrotu. To normalny trend rozwojowy. Jeśli chcemy rozwijać cywilizację, musimy inteligentnie, mając z tyłu głowy ograniczenia AI, powoli dokonywać kroków do przodu. Nie jest możliwe zastanawianie się, czy postęp da się zatrzymać.

Ścieżka rozwoju IoT jest nieunikniona, niebawem w perspektywie 10–20 lat nie będziemy się skupiać na IoT, ponieważ, jak wiele technologii dziś, to po prostu snę normalnośą. To perspektywa rozwoju nie tylko dla dużych firm, ale też dla mniejszych i start-upów, każdy będzie w stanie tu zarobić

Dodaj komentarz