Uruchom #1 zaufany
system sygnalistów
w zaledwie 10 minut.

  • Zgodny z RODO i unijną dyrektywą w sprawie zgłaszania nieprawidłowości

  • Niezwykle łatwy w użyciu

  • Najwyższe bezpieczeństwo

  • Język polski (i inne)

Bezpieczny system zgłaszania naruszeń

Nr #1 w Polsce
Oto Twój nowy zestaw narzędzi nr 1 do skutecznej implementacji.

Zbuduj w 10 minut własną stronę raportowania w języku polskim, na której Twoi pracownicy mogą zgłaszać incydenty poufnie lub anonimowo z zachowaniem najwyższych standardów poufności i bezpieczeństwa.

Sprawy są delegowane automatycznie, a osoba zgłaszająca zawsze zostanie poinformowana o tym, kto otrzyma jej sprawę, zanim zostanie ona do kogokolwiek wysłana.

Komunikuj się z osobą zgłaszającą po dokonaniu zgłoszenia, także wtedy, gdy jest ono całkowicie anonimowe.

kanałów zgłaszania naruszeń

Zaprojektowany z myślą o potrzebach organizacji zatrudniających
50 – 10 000+ pracowników

Zapobiegaj wyciekom wrażliwych danych
z Twojej firmy. Postaw na najwyższe bezpieczeństwo.

Skrzynka na listy „Moje drzwi są zawsze otwarte” Usługa e-mail Whistleblower Software
Poziom bezpieczeństwa
Sygnalista może wybrać zachowanie poufności lub anonimowość
Czy jest tanio?
Kontynuuj rozmowę z osobą zgłaszającą nieprawidłowości po dokonaniu zgłoszenia
Czy system jest zgodny z RODO, Dyrektywą UE i Schrems II

Whistleblower Software posiada certyfikat ISO 27001 audyt ISAE 3000 i wykorzystuje takie inicjatywy, jak szyfrowanie End-to-End , aby zapewnić zgodność ze Schrems II.

System zbudowany z myślą o zgodności
z przepisami dotyczącymi prywatności i przepisami dot. zgłaszania nieprawidłowości

Dyrektywa UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia 2019/19378
RODO, Schrems II i globalne przepisy dotyczące prywatności danych
Sekcja 301 amerykańskiej ustawy SOX o odpowiedzialności korporacyjnej
Brytyjskie FCA
Niemiecki Kodeks Ładu Korporacyjnego
Francuska ustawa Sapin II
Międzynarodowe wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych

System obsługuje ponad 70 języków

Masz pytania?

606 60 82 82

Mariusz Czarnecki

kontakt@mariusz-czarnecki.pl