Erase-Hard-Drive

Ci z Państwa, którzy cenią sobie poufność lub są zobligowani do ochrony danych zgodnie z istniejącymi przepisami zetkną się z takim zagadnieniem jak Kasowanie danych z dysków czy innych nośników informatycznych. Jeśli nastąpi zmiana przeznaczenia nośnika lub jego utylizacja wtedy pojawia się problem pozostawionych na nośniku danych.

Kasowanie danych poprzez formatowanie dysku z poziomu systemu nie gwarantuje usunięcia danych, a ich pozostawienie niesie ze sobą ryzyko przechwycenia poufnych informacji.

KASOWANIE DANYCH PROGRAMOWE (Logiczne)

Polegające na wielokrotnym nadpisywaniu danych na nośniku przypadkowymi wartościami co całkowicie wyklucza ich późniejsze odtworzenie. Taka procedura pozwala na użytkowanie kasowanego nośnika i jest on w pełni sprawny po jej zakończeniu.

tel. kom 606 60 82 82

cyberpoczta@gmail.com