Biegły Sądowy / Ekspert IT w zakresie działalności dla przedsiębiorstw oferuje:

Biegły Sądowy / Ekspert IT w zakresie działalności dla przedsiębiorstw oferuje:

  • audyty oprogramowania i sprzętu informatycznego – ekspertyzy
  • opiniowanie i projektowanie infrastruktury IT
  • badanie oprogramowania, sprzętu IT, błędów i uszkodzeń – ekspertyzy
  • ekspertyzy z zakresu teleinformatyki i GSM, telemetrii
  • audyty bezpieczeństwa danych i oprogramowania w firmie
  • audyty legalności oprogramowania w firmie
  • audyty i pomoc przy opiniowaniu i ocenie sprzętu i oprogramowania w trakcie przetargów publicznych
  • wycenę serwisów, domen internetowych i aplikacji
  • audyty i oceny rzetelności realizacji programów w ramach środków unijnych
  • wszelką pomoc w szczególnych sytuacjach związanych z IT i nowoczesnymi technologiami, które trudno tu wszystkie wyliczyć
  • infobrokering i wywiad gospodarczy
  • szeroko rozumiany audyt bezpieczeństwa przedsiębiorstw
  • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego firm i instytucji

Należy podkreślić, że dziedzina dostarczania elektronicznych środków dowodowych wybiega znacznie poza przestępstwa komputerowe i ma zastosowanie przy każdym przestępstwie czy nadużyciu, gdzie urządzenia elektroniczne miały zastosowanie jako nośnik danych.