audyt it bezpieczenstwo informatyczne

Audyt informatyczny – proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.

Audyt jest prowadzony w celu stwierdzenia stopnia zgodności ocenianego systemu z określonym standardem lub normą wybraną jako punkt odniesienia. W przypadku audytu informatycznego są to normy dotyczące zarządzania procesami IT (ISO/IEC 20000, COBIT), zarządzania jakością (ISO 9001) lub bezpieczeństwem informatycznym (ISO/IEC 27001, PCI DSS, FIPS). Normy te są zwykle zbudowane w postaci list kontrolnych, co ułatwia systematyczną weryfikację wszystkich punktów.

Częścią audytu mogą być inne, nierzadko bardzo rozbudowane procedury badania systemów informatycznych — jak analiza ryzyka czy test penetracyjny.

Normą zawierającą wytyczne odnośnie prowadzenia audytów oraz doboru audytorów jest norma ISO/IEC 19011:2002 (dotyczy głównie audytów systemu zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego). Jedną z metodyk prowadzenia audytu jest LP-A.

Jednym z certyfikatów, potwierdzających posiadanie wiedzy w zakresie audytu systemów informatycznych, jest certyfikat CISA wydawany przez międzynarodową organizację ISACA.

Zakres Audytu Bezpieczeństwa IT jakie możemy zrealizować dla Państwa:

 • Bezpieczeństwo fizyczne infrastruktury IT (polityka bezpieczeństwa, fizyczna kontrola dostępu, systemy zasilania)
 • Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych
  (zapory sieciowe, testy, ochrona DoS i DDoS, Firewalle)
 • Monitorowanie sieci komputerowych
 • Kontrola dostępu do sieci
 • Kontrola dostępu do aplikacji
 • Ochrona antywirusowa serwerów i stacji roboczych
 • Ochrona danych
  (kopie zapasowe, szyfrowanie nośników, systemy DLP, antyphishing)
 • Bezpieczeństwo poczty elektronicznej
 • Ochrona dostępu do sieci web

Audyt obejmuje szereg działań, zależnych od danego systemu i sytuacji. Są to:

 •     Ocena potencjalnych zagrożeń we wszystkich sferach funkcjonowania organizacji – analiza ryzyka,
 •     Testy penetracyjne,
 •     Testy odtworzeniowe kopii zapasowej,
 •     Analiza konfiguracji urządzeń,
 •     Określenie środków i przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa,
 •     Wskazanie kierunków polityki bezpieczeństwa i strategii jej realizacji,
 •     Analiza dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.

tel. kom 606 60 82 82

cyberpoczta@gmail.com